Mae gan Sue Barr ddegawdau o brofiad yn y diwydiannau ynni a pheirianneg ar y môr, ac ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Ynni Morol yn y Simply Blue Group. Sue sy’n cadeirio Cyngor Ynni Morol y DU, mae’n Is-gadeirydd y Ganolfan Danddwr Fyd-eang, yn aelod o Fwrdd Ynni Morol Cymru, ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol Marine Power Systems a Fforwm Arfordirol Sir Benfro.

Yn flaenorol, bu Sue yn Aelod o Fwrdd Verdant Power Inc, Scottish Renewables a Renewables UK a gwasanaethodd am 10 mlynedd ar Gyngor Cymdeithas y Diwydiant Ynni Adnewyddadwy Morol, Iwerddon.