Gweler isod am straeon newyddion diweddar a blogiau gan Gomisiwn Hafren yn rhoi diweddariadau ar gynnydd a gwaith.

 • 7 Mawrth, 2024

  Newyddion

  Mae arbenigwyr yn ymgynnull am y tro cyntaf fel rhan o Gomisiwn newydd Môr Hafren

  Mae arbenigwyr o bob rhan o'r DU yn cyfarfod am y tro cyntaf yng Nghaerdydd fel rhan o Gomisiwn Aber Afon Hafren i ail-edrych ar y potensial ar gyfer cynllun ynni llanw blaenllaw yn yr ardal.

 • 7 Mawrth, 2024

  Newyddion

  Cyhoeddi cadeirydd Comisiwn Hafren

  Mae arloeswr blaenllaw yn niwydiant ynni gwynt y byd wedi'i benodi i arwain ymdrech drawsffiniol i archwilio potensial ynni cynaliadwy Aber Afon Hafren.