Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y comisiwn neu ein gwaith i archwilio ynni cynaliadwy yn Aber Afon Hafren, cysylltwch â ni.

Cysylltwch

Mae'r ffurflen hon yn casglu'r data a ddarparwyd. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich data ei storio a’i brosesu.

Cydsyniad

Mae Comisiwn Aber Afon Hafren yn rhan o bartneriaeth Porth y Gorllewin.

Ein prif gyfeiriad yw:

South Gloucestershire Council
Badminton Road
Yate
Bristol
BS37 5AF

severn.commission@western-gateway.co.uk