Mae cefndir Peter yn cynnwys rolau fel Rheolwr Gyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned, Is-gadeirydd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy’r DU, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru, cyd-sylfaenydd Maint Cymru, Cadeirydd Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Mae ei rolau presennol yn cynnwys cadeirio grŵp Her Annibynnol Dŵr Cymru, Ynni Cymunedol Sir Benfro, Y Sefydliad dros Ddemocratiaeth a Datblygu Cynaliadwy, aelodaeth o Bwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a cheidwad cymunedol River Simple.