Mae Madeleine Havard yn wyddonydd amgylcheddol a weithiodd yn y sector amgylcheddol gwirfoddol a statudol ac fel academydd, gan ddarlithio mewn astudiaethau amgylcheddol gyda diddordebau ymchwil mewn cadwraeth a rheoli morol ac arfordirol. Mae hi wedi cael ei phenodi i nifer o Fyrddau cenedlaethol a Phwyllgorau Cynghori, ac ar hyn o bryd mae’n aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn Gadeirydd Pwyllgor Cynghori Parth Cadwraeth Forol Sgomer.