Mae Chris Mills yn wyddonydd o ran hyfforddiant a dechreuodd ei yrfa ym 1978 fel Biolegydd Eog yn y Salmon Research Trust yn Iwerddon. Ym 1989, ymunodd â’r Awdurdod Afonydd Cenedlaethol a oedd newydd ei ffurfio a thros y 23 mlynedd nesaf bu’n gweithio mewn amrywiaeth o rolau pysgodfeydd, rheoli cyffredinol, polisi ac arweinyddiaeth gan ddod yn Gyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (2006-2013). Yn ystod y cyfnod hwn, Chris oedd yn gyfrifol yn gyffredinol am holl weithgareddau’r Asiantaeth yng Nghymru, gan gynnwys arwain ar gyfer yr Asiantaeth yng Nghymru a Lloegr ar gynnig Morglawdd Hafren.

Bellach wedi ymddeol, mae ar hyn o bryd yn Llywydd ac yn Gadeirydd y Sefydliad Rheoli Pysgodfeydd a Chadeirydd Afonydd Cymru (AC), Cadeirydd Panel Cynghori Amgylcheddol Annibynnol Dŵr Cymru ac yn cynrychioli AC ar nifer o bwyllgorau Cyswllt Amgylcheddol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.