Nigel Costley oedd Ysgrifennydd Rhanbarthol Cyngres Undebol Masnach De Orllewin Lloegr am 24 mlynedd. Yn gyn-brentis fel cysodwr, ailhyfforddodd Nigel sawl gwaith er mwyn addasu i’r byd digidol. Cafodd ei ethol yn swyddog undeb ar gyfer y GMPU, ac roedd yn rhan o’r newidiadau enfawr yn y diwydiannau argraffu a dylunio.

Mae Nigel yn Aelod o Fwrdd Cyngor Hyfforddiant a Menter Henffordd a Chaerwrangon, un o’r undebwyr llafur cyntaf i gael rôl o’r fath. Arweiniodd ffurfio’r Grŵp Cyflogaeth a Hyfforddiant Graffigol hynod lwyddiannus, a redir gan ac ar gyfer gweithwyr argraffu a graffigol
di-waith.