Mae Andrew yn beiriannydd ac yn ddyn busnes ac yn un o arloeswyr y diwydiant ynni gwynt modern. Pleidleisir yn rheolaidd drosto fel un o’r bobl fwyaf dylanwadol yn y diwydiant ynni. Ym 1984, cyd-sefydlodd y cwmni ymgynghori Garrad Hassan (GH) a dyfodd i fod yr ymgynghoriaeth ynni adnewyddadwy annibynnol fwyaf yn y byd, gan gyflogi 1,000 o bobl mewn 29 o wledydd pan ymddeolodd yn 2015.

Cyn hynny bu’n Llywydd Cymdeithas Ynni Gwynt Ewrop, Cadeirydd Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain, Renewables UK bellach, a rhoddwyd CBE iddo yn 2017 am ei wasanaethau i ynni adnewyddadwy. Bu Andrew hefyd yn cadeirio blwyddyn Bryste fel Prifddinas Werdd Ewrop yn 2015.